วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย (กะหรี่ปั๊บ)

วันที่ 31 มกราคม 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย (กะหรี่ปั๊บ) ณ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 8 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำไข่เค็มใบเตย

วันที่ 28 มกราคม 2563  กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำไข่เค็มใบเตย จำนวน 5 ชม. ณ บ้านทมป่าข่า หมู่ 2 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  มีผู้เรียนจำนวน 10 คน