วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึุกอาชีพชุมชน หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก จำนวน 25 ชั่วโมง ณ บ้านทมนาดี หมู่ 4 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เรียน  10 คน