วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักอ่าน คนพันธุ์ LR

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาน จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักอ่าน คนพันธ์ุ LR  จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ณ กศน.ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น