วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำพิซซ่าโฮมเมด

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำพิซซ่าโฮมเมด จำนวน 5 ชั่วโมง  ณ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 8 และบ้านทมนาดี หมู่ 10 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มเป็าหมายประชาชนทั่วไป หมู่บ้านละ 10 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น