วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่

วันที่ 2-9 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่ จำนวน 40 ชั่วโมง  ณ บ้านทมนางาม หมู่ 1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น