วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ จำนวน 12 ชั่วโมง  ณ กศน.ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น