วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างการรับรู้ยาเสพติดในชุมขน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างการรับรู้ยาเสพติดในชุมขน ณ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 8 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น